уторак, 8. септембар 2020.

Секретаријат за јавни превоз

Обавештење о закљученом појединачном уговору за јавну набавку број 3/19

На основу чл. 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за јавни превоз

Краљице Марије 1

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 3/19 - Интерактивна кампања за повећање броја претплатника у јавном превозу у Београду

Обавештење