уторак, 8. септембар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 17/2020

У складу са чланом 57., а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,  14/2015 и  68/2015),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат  за инвестиције

Трг Николе Пашића 6

објављујемо

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку број 17/2020 - Технички преглед изведених радова на изградњи фискултурне сале у комплексу ОШ „Карађорђе”, Остружница, Чукарица

Позив и конкурсна документација