среда, 9. септембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 74/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку број 74/20 - Фотокопир апарати

Позив и конкурсна документација