четвртак, 10. септембар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 17/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Београд, Краљице Марије 1


објављује

ОДЛУКУ
о додели уговора за  ЈН 17/20 – Куповина дидактичке опреме за предшколске установе града Београда

 

Одлука