четвртак, 18. март 2021.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 57/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
Краљице Марије 1
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом оквирном споразуму поступак јавне набавке број 57/20 – Метални намештај

 

Обавештење