уторак, 13. април 2021.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 239/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријату за опште послове 

Краљице Марије 1

објављује

Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку у отвореном поступку, број 9/20- Канцеларијски материјал, обликовану у 12 (дванаест) партија, за партију 7 - прибор за писање и брисање

Обавештење