Претраживање

петак, 14. фебруар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 10/19

петак, 14. фебруар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 67/19

петак, 14. фебруар 2020.

Секретаријат за информисање

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1/19