Претраживање

понедељак, 28. октобар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку број 32/2019

понедељак, 28. октобар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 12/19

понедељак, 28. октобар 2019.

Секретаријат за инспекцијске послове

Одлука о оглашавању ништавном службене легитимације инспектора

понедељак, 28. октобар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 31/19

понедељак, 28. октобар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 21/19

понедељак, 28. октобар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 23/19

понедељак, 28. октобар 2019.

Секретаријат за здравство

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 2/19