Претраживање

понедељак, 23. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - јавна набавка број 59/19

среда, 18. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 76/19

уторак, 17. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 83/19

уторак, 17. децембар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 63/19

понедељак, 16. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 66/19

петак, 13. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 63/19

четвртак, 12. децембар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 32/19