Претраживање

четвртак, 24. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 65/19

четвртак, 24. октобар 2019.

Секретаријат за енергетику

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 8/19

четвртак, 24. октобар 2019.

Секретаријат за енергетику

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 9/19

четвртак, 24. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 69/19

четвртак, 24. октобар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 11/2019

четвртак, 24. октобар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 54/19

четвртак, 24. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 39/19