Претраживање

петак, 8. новембар 2019.

Секретаријат за привреду

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 4/2019

петак, 8. новембар 2019.

Секретаријат за привреду

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/2019

петак, 8. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 75/19

петак, 8. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 69/19

четвртак, 7. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 2/19, партија 1

четвртак, 7. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 2/19, партија 4

четвртак, 7. новембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 26/19