Претраживање

понедељак, 24. август 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 18/20

понедељак, 24. август 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 18/20

петак, 21. август 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 41/20

четвртак, 20. август 2020.

Секретаријат за информисање

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 2/20

четвртак, 20. август 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 4/20

среда, 19. август 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 29/20

понедељак, 17. август 2020.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку 2/20