Претраживање

четвртак, 31. октобар 2019.

Секретаријат за енергетику

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 9/19

четвртак, 31. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 35/19

среда, 30. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 67/19

среда, 30. октобар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 2/19, партија 1

среда, 30. октобар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 17/19

среда, 30. октобар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 24/19

среда, 30. октобар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 29/19