Претраживање

понедељак, 28. децембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о продужењу рока за централизовану јавну набавку број 5/20

уторак, 15. децембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача за цјн број 5/20 - Свеже месо, партија 1 (јунеће месо)

петак, 4. децембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 5/20

понедељак, 9. новембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку број 9/20 - партије 4 и 5

среда, 4. новембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку број 9/20 - партија 9