Градски центар за физичку културу „Стари ДИФ”

Делиградска 27
тел. 2658-747, факс 2682-646 
www.staridif.rs

директор: Владимир Јанковић

Првобитно, институција која се налазила у згради саграђеној 1936. године био је Соколски дом, да би касније прерасла у Државни институт за физичку културу – ДИФ, а као Градски центар за физичку културу почиње са радом 1971. године.

Данас са правом можемо рећи да је ГЦФК „Стари ДИФ” пријатељ целе породице, јер су програмима обухваћене све старосне категорије грађана, од беба па до најстаријих лица. У Центру се велики број програма и услуга реализује у салама за екипне спортове, фитнес и рекреацију, борилачке спортове, кардио теретани, великом и малом базену са саунама. Поред редовног програмског садржаја, ГЦФК „Стари ДИФ“ учествује у пројектима промовисања стратегије развоја физичких способности и бесплатних програма за рекреацију како омладине тако  и старијих лица.

Све детаљније информације о садржају, програмима, услугама, евентуалним попустима и акцијама у ГЦФК „Стари ДИФ”, можете пронаћи на званичној интернет презентацији www.staridif.rs.