ПУ „11. април” - Нови Београд

Предшколска установа „11. април”
Народних хероја 12а, Нови Београд
тел. 2603-042, 2603-766, 2692-231
фаx: 2603-766
Централна уписна комисија: 2609-017
www.11april-nbgd.edu.rs
e-mail: info@11april-nbgd.edu.rs

директор: Јелена Дубљевић

Информације о конкурсу за упис деце за радну 2020/2021. годину могу се добити на следећи начин:
ПУ „11. април” Нови Београд
Љиљана Митровић, 011/2603042; 064/6483352
Александар Алексић, 064/6483377
еmail: komisija@11april-nbgd.edu.rs

Рад са децом предшколског узраста на Новом Београду почиње 1951. Данас је то највећа предшколска установа на територији Београда.

Предшколска установа „11. април” функционише у оквиру 38 објеката, који се налазе на Новом Београду. Установу похађа 8000 малишана у оквиру јаслених и вртићких група. Установа располаже са 32 наменски грађеним објектом, од којих су 21 комбиновани (јасле и вртић), 10 објеката намењени деци вртићког и 2 објекта намењени деци јасленог узраста. Поред наведених наменских објеката користи се и простор у 5 депаданаса (вртић „Шврћа”), као и у адаптираном пословном простору (вртић „Ђурђевак”). У оквиру Установе организоване су развојне групе за децу са сметњама у развоју (у вртићу „Пчелица”) и 15 група за децу на болничком лечењу у Институту за здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић”.

Установа је верификована решењем Министарства просвете и науке бр. 022-05-7/2011-07 од 11. априла 2011. године за обављање делатности.

Посебан вид подршке деци породици, реализоваће се кроз активности Центра за подршку деци и породици.

Васпитно образовни рад реализују у јаслама медицинске сестре васпитачи, а са децом у вртићким групама васпитачи. У оквиру Установе реализује се рад и у развојним групама, са децом са сметњама у развоју, у којима раде дефектолози васпитачи, као и рад са децом са сметњама у развоју у оквиру редовних васпитних група – инклузивни програм. Тим стручних сарадника и сарадника брине о унапређењу свих сегмената рада Установе.

Посебно се негује рад у малим групама у којима деца сарађују, упознају себе и друге, самостално долазе до закључака, истражују и експериментишу, успостављају прве социјалне односе. У вртићима Новог Београда се поред редовних програма, спроводе и посебни и специјализовани програми.

Излазећи у сусрет потребама деце и породице нудимо програме који се ослањају на индивидуалне потребе и склоности деце. Традиционалним манифестацијама, деца предшколског узраста постају активни учесници живота шире друштвене заједнице, развијају толеранцију, осетљивост за потребе других, поштовање различитости.

Подржавањем отвореног приступа у васпитно-образовном процесу, сваки вртић креира услове и развијати облике и начине рада (радионице, играонице, акционо истраживање, тимски рад) који код деце и одраслих богате и проширују искуство и подстичу креативност.

Планираним проширивањем и усавршавањем делатности излазимо корак испред, а богатством понуде програма и услуга конципирамо вртић као први и најважнији део животног циклуса. На овај начин пружамо породици, сигурну подршку уз пуно поштовање права и најбољег интереса детета.

Облици рада са децом:
- целодневни боравак јасле, вртић
- припремни предшколски програм – целодневни и четворочасовни
- рад са децом на болничком лечењу – Институт за мајку и дете
- индивидуализовани рад са децом у породици – Беби сервис

Објекти:
БАЛОНЧИЋИ, Румска 2, тел. 2277-144 (В, ППП ц, ППП 4 ч)
ИСТОК, Јурија Гагарина 168, тел. 2160-911 (Ј, В, ППП ц, ППП 4 ч)
ЗВОНЧИЋИ, Јурија Гагарина 215, тел. 6155-879 (Ј, В, ППП ц)
СУНЦЕ, Нехруова 126, тел. 6277-208 (В, ППП ц, ППП 4 ч)
СРНА, Омладинских бригада 136, тел. 6151-091 (Ј, В, ППП ц)
БИСЕР, Омладинских бригада 106, тел. 2152-673 (Ј, В, В- до 22 ч, ППП ц)
ИНСТИТУТ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ, болничке групе, Похорска, тел. 2603-022
БАЈКА, Тошин бунар 134, тел. 2601-941 (В, ППП ц)
ПЕТЛИЋ, Студентска 2, тел. 2691-995 (Ј, В, ППП ц)
ШЕЋЕРКО, Париске комуне 33а, тел. 2674-276 (Ј)
СРЕЋКО, Париске комуне 31-33, тел. 2604-250 (В, ППП ц)
НЕВЕН, Управа ПУ “11. април”, Народних хероја 12а, тел. 2603-766,
НАША РАДОСТ, Булевар Зорана Ђинђића 114, тел. 2601-568 (В, ППП ц)
ПОЛЕТАРАЦ, Народних хероја 19а, тел. 3111-457 (Ј, В, ППП ц) 
ЛАНЕ, Булевар Арсенија Чарнојевића 143, тел. 2143-956 (Ј, В, ППП ц)
ЛАСТАВИЦА, Булевар Милутина Миланковића 186, тел. 6146-126 (Ј, В, ППП ц)
БАМБИ, Земунска 3 б, тел. 165-441 (Ј, В, ППП ц, ППП 4 ч)
ЉУБИЧИЦА, Војвођанска 72, тел. 1769-064 (В, ППП ц)
ЛЕПТИРИЋ, Милентија Поповића 34, тел. 2133-013 (Ј, В, ППП ц)
ПЧЕЛИЦА, Пролетерске солидарности 75, тел. 6132-026 (Ј, В, ППП ц)
ЗЕКА, Булевар Зорана Ђинђића 55, тел. 2141-783 (Ј, В, ППП ц)
ВЕСНА, Булевар Зорана Ђинђића 42, тел. 3115-435 (Ј, В, ППП ц)
ЧАРОЛИЈА, Булевар Зорана Ђинђића 123, тел. 3120-099 (В, ППП ц)
ЧУПЕРАК, Булевар Михаила Пупина 45, тел. 3113-941 (В, ППП ц, ППП 4 ч)
СЛАВУЈ, Булевар уметности 31, тел. 2131-943 (Ј, В, ППП ц)
ЧИГРА, Булевар уметности 25, тел. 2135-506 (Ј, В, ППП ц, ППП 4 ч)
СУНЦОКРЕТ, Палмира Тољатија 26а, тел. 2692-891 (Ј, В, ППП ц)
МАЈА, Грамшијева 2а, тел. 2698-501 (Ј, В, ППП ц)
ИЗВОРЧИЋ, Булевар Михаила Пупина 175, тел. 2690-406 (Ј, В, ППП ц)
МАСЛАЧАК, Отона Жупанчича 39, тел. 2605-955 (В, ППП ц)
ВРАБАЦ, Данила Лекића Шпанца 2, тел. 2280-047 (Ј, В, ППП ц)
ЂУРЂЕВАК, Јурија Гагарина 221, тел. Тел:6160-472 (В, ППП ц)
ШВРЋА, Депаданс, Јурија Гагарина 152 ,тел. 2151-634 (В, ППП ц)
ШВРЋА, Депаданс, Јурија Гагарина 170, тел. 2158-622 (В, ППП ц)
ШВРЋА, Депаданс, Јурија Гагарина 178, тел. 2156-647 (В, ППП ц)
ШВРЋА, Гандијева 49, тел. 1767-064 (В, ППП ц)
ШВРЋА, Депанданси, Јурија Гагарина 160, тел. 2155-394 (В, ППП ц)
ЗВЕЗДАНА ПРАШИНА, Неде Спасојевић 14, 228-06-40  (Ј, В, ППП ц)
ТЕСЛА – НАУКА ЗА ЖИВОТ, Бул. Црвене армије 1, 065/330-3387 (привремени), (Ј, В, ППП ц)
„ДРАГАН ЛАКОВИЋ”, Војвођанска 109, тел.  318-0009, 318-0017 (Ј, В, ППП ц)
МИЛЕВЕ МАРИЋ АЈНШТАЈН, Милеве Марић Ајнштајн 88 (Ј, В) 
ОШ “МАРКО ОРЕШКОВИЋ”, Отона Жупанчича 30, 3192-033 (ППП ч)
ОШ “БОРИСЛАВ ПЕКИЋ”, Данила Лекића Шпанца 27, (ППП ч)

Ј –јасле
В –вртић
ППП ц – целодневни припремни предшколски програм 
ППП 4ч – четворочасовни припремни предшколски програм