ПУ „Дечји дани” - Стари град

ПУ „Дечји дани” - Стари град
Господар Јевремова 18
тел/факс 2633-140, 2631-825
www.pudecjidani.rs
e-mail: uprava@pudecjidani.rs

Директор: Сања Лазовић

Информације о конкурсу за упис деце за радну 2020/2021. годину могу се добити на следећи начин:

ПУ „Дечји дани” Стари град
Милорад Буњак, 062/8892849
Слободанка Радловић, 062/8892863
Александра Манић, 062/8892851
еmail: uprava@pudecjidani.rs

Прво обданиште на Старом граду основало је Друштво за васпитање и заштиту деце, 16. фебруара 1919. године. Пет самосталних установа су се 1977. интегрисале у једну.

Предшколска установа „Дечји дани” је установа за дневни боравак деце и предшколско васпитање и образовање. Установа функционише као јединствена организациона целина у чијем саставу су сви дечји вртићи на територији Општине Стари град - 11 васпитно-образовних средина које деценијама на аутентичан начин остварују своју професионалну улогу у предшколској делатности.

Установа располаже са 11 објеката на територији општине Стари град, са укупном површином простора од 11.486 м2, односно капацитетом за око 2.200 деце и око 360 запослених.

Облици рада са децом су:
- целодневни боравак (јасле и вртић);
- припремни предшколски програм - целодневни и полудневни;
- програм рада по моделу „Вила”;
- програм рада „Дечјег клуба”;
- програм интеграције деце са посебним потребама у групе вршњака;
- програм Центра за негу и бригу о деци Београда („Беби-сервис”).

Објекти:
СКАДАРЛИЈА, Џорџа Вашингтона 23, тел. 3243-165 и 3344-798 (Ј, В, ППП ц)
ДАМБО, Кнез Милетина 8, тел. 3222-388 (Ј, В, ППП ц)
ЛИПА, Солунска 19, 2631-548 и 2621-462 (Ј, В, ППП ц)
ДУНАВСКО ОБДАНИШТЕ, Цара Душана 1, тел. 2183-104 (Ј, В, ППП ц)
ЛЕПТИРИЋ, Господар Јевремова 18, тел. 2625-480 (В, ППП ц)
ВИЛА, Господар Јевремова 20, тел. 2630-119 (В, ППП ц)
МАЈСКИ ЦВЕТ, Васе Чарапића 7-9, тел. 2621-946 и 2622-745 (Ј, В, ППП ц)
ТЕРАЗИЈЕ, Краља Милана 4, тел. 2687-727 (В, ППП ц)
МРВИЦА, Копитарева градина 2, тел. 3227-354 (Ј, В, ППП ц)
ЛОЛА, Француска 32, тел. 3233-319 (В, ППП ц)
ДЕЧЈИ КЛУБ, Француска 32, тел. 3234-758 (В 4 ч, ППП 4 ч)
Центар за негу и бригу о деци Београда - "Беби сервис", Господар Јевремова 18а, тел. 2629-123 (рад са децом у породици)

Ј – јасле
В – вртић
ППП ц – целодневни припремни предшколски програм 
ППП 4ч – четворочасовни припремни предшколски програм