ПУ „Лане” - Гроцка

Хајдук Вељкова 31, Гроцка
тел/факс 8500-367, 8500-535, 8502-056
e-mail: lanevrtic35@yahoo.com

Директор: Вера Миланов

Информације о конкурсу за упис деце за радну 2020/2021. годину могу се добити на следећи начин:
ПУ „Лане”, Гроцка
Наташа Илић, 011/8500-535; 060/8075-515
еmail: komisijapulanegrocka@gmail.com

Установа је основана 1971. године и своје пословање започела са објектом у Гроцкој, након тога уследила је изградња објеката у Врчину, Калуђерици и Винчи, а затим је уследила изградња новог објекта у Калуђерици „Весељко”, као и адаптација пословног простора узетог у закуп у вртић у Лештанима „Звездица”.

Предшколска установа „Лане” Гроцка је установа за дневни боравак деце и прешколско васпитање и образовање. Установа располаже са 6 објеката на територији општине Гроцка, са укупном површином простора 8.486 м².

Васпитно образовни рад реализују у јаслама медицинске сестре васпитачи, а са децом у вртићким групама васпитачи. У оквиру установе реализује се рад са децом са сметњама у развоју у оквиру редовних васпитних група - инклузивни програм. Тим стручних сарадника и сарадника брине о унапређењу свиx сегмената рада Установе.

Облици рада са децом:
- целодневни боравак – ЈАСЛЕ, ВРТИЋ И ПРИПРЕМА ЗА ШКОЛУ ЦЕЛОДНЕВНА (укупно 86,5 групе са око 1986 уписане деце);
- припрема за полазак у школу- 4 САТА (укупно 25 група са око 522 уписане деце);
- укупно: 111,5 са око 2.508 деце.

Објекти:
- „Лане” Гроцка, Хајдук Вељка 31,8500-367,8500-535 и 8502-056 (Ј, В, ППП ц )
- „Лане” Винча, Јована Јовановића Змаја 3, 8065-892 (Ј, В, ППП ц, ППП 4 ч )
- „Лане” Врчин, Облаковска бб, 8053-439 (Ј, В, ППП ц, ППП 4 ч )
- „Лане” Калуђерица, Краља Петра И бб, 3410-709 (Ј, В, ППП ц, ППП 4 ч)
- „Весељко” Калуђерица, Краља Петра И бб, 3411-441, 3411-183 (Ј, В, ППП ц, ППП 4 ч)
- „Звездица” Лештане, Маршала Тита 93а, 060/8075-520 (Ј, В, ППП ц, ППП 4 ч)

ПРИПРЕМНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ (ИЗВАН ВРТИЋА):
ОШ „Никола Тесла”, Ритопек, Карађорђева 60, 8063-203 ( ППП 4 ч )
ОШ „Никола Тесла”, Винча, Јована Јовановића Змаја 1, 8065-950( ППП 4 ч )
ОШ „Никола Тесла”, Болеч, 7. јула 2, 8063-230( ППП 4 ч )
ОШ „Илија Гарашанин”, Заклопача, Његошева 8, 8525-133( ППП 4 ч )
ОШ „Илија Гарашанин”, Гроцка, Булевар револуције 11, 8501-235 и 8500735( ППП 4 ч )
ОШ „Иво Лола Рибар”, Бегаљица, Живана Јовановића 1, 8530-378( ППП 4 ч )
ОШ „Илија Гарашанин”, Брестовик, Трг Вучка Милићевића 4, 8520-052( ППП 4 ч )
ОШ „Мића Стојковић”, Камендо, 21. августа бб, 8541-825 ( ППП 4 ч )
ОШ „Мића Стојковић”, Дражањ, Вучкова 25, 8541-640 ( ППП 4 ч )
ОШ „Илија Гарашанин”, Умчари, 23. новембра бб, 8541-213( ППП 4 ч )
ОШ „Мића Стојковић”, Живковац, Драгољуба Михајловића 28, 8541-189( ППП 4 ч )
Пударци, Народних хероја 12, ( ППП 4 ч )

Ј – јасле
В – вртић
ППП ц – целодневни припремни предшколски програм
ППП 4ч – четворочасовни припремни предшколски програм