ПУ „Наша радост” - Сопот

Предшколска установа „Наша радост”
Кнеза Милоша 8, Сопот
тел/факс 8251-038

Директор: Милица Арсенијевић

Информације о конкурсу за упис деце за радну 2020/2021. годину могу се добити на следећи начин:
ПУ „Наша радост” Сопот
Јасмина Сладојевић, 062/8068-125
еmail: vrtic.sopot@gmail.com

Установа је основана 1970. године, а од 13. децембра 1978. прерасла је у посебну установу под називом „Наша радост“. Поседује три наменски грађена објекта: вртић "Шврћа" у Сопоту, вртић "Лептирић" у Раљи и вртић "Весело детињство" у Малој Иванчи.
Васпитно-образовни рад установа остварује у 29 група. Укупан капацитет за смештај деце је 520 места. Укупан број запослених радника је 81.

Облици рада са децом су:
- целодневни боравак (јасле и вртић);
- припремни предшколски програм - целодневни и полудневни.

Објекти:
ШВРЋА, Сопот-Кнеза Милоша 8, тел. 8251-038 (Ј, В, ППП 4 ч, ППП ц)
ЛЕПТИРИЋ, Раља-Вука Караџића 4, Раља, тел. 8257-014 (Ј, В, ППП 4 ч, ППП ц)
ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО, Мала Иванча-Трг братства и јединства бб, тел. 8253-482 (Ј, В, ППП 4 ч, ППП ц) 
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ (Ј, В, ППП 4)
ДУЧИНА, Дучина (ППП 4 ч)
РОГАЧА, Рогача (ППП 4 ч)
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ, Мали Пожаревац (ППП 4 ч)
ОШ „Јелица Миловановић“, Ђуринци (ППП 4 ч)
ОШ „Јелица Миловановић”, Неменикуће (ППП 4 ч)
ОШ „Цана Марјановић”, Стојник (ППП 4 ч)
ОШ „Милорад Мића Марковић”, Поповић (ППП 4 ч)

Ј – јасле
В – вртић
ППП ц – целодневни припремни предшколски програм
ППП 4ч – четворочасовни припремни предшколски програм