ПУ „Врачар” - Врачар

ПУ „Врачар” - Врачар
Бјелановићева 2
тел. 715-4078, 715-4077
е-mail: predskolska.ustanova.vracar@gmail.com

Директор: Јелена Јеленић Јанковић

Информације о конкурсу за упис деце за радну 2020/2021. годину могу се добити на следећи начин:
ПУ „Врачар”, 060/ 4457545
еmail: upisna@puvracar.rs

Установа је основана 1969. као Центар за непосредну дечју заштиту Општине Врачар. У Установи је запослено око 320 радника.
Има 14 објеката у којима је смештено 7 дечјих јасли и 10 дечјих вртића у којима борави око 2.654 деце, од тога 526 малишана похађа припремни предшколски програм. Располаже и са Централном кухињом у Бјелановићевој 2.

Објекти:
МИЋА И АЋИМ, Војводе Драгомира 11, тел. 244-0646 (Ј, В, ППП ц)
БИСЕР, Светозара Марковића 14-18, тел. 3237-272, јасле: 3241-559 (Ј, В, ППП ц)
ЛУЊА, Метохијска 42, тел. 2412-635, јасле: 2418-241 (Ј, В, ППП ц)
НАДА ПУРИЋ, Крунска 68, тел. 2442-253 (В, ППП ц)
ГУЛИВЕР, Младе Босне 5, тел. 6440-661 (В, ППП ц)
ЛЕПА ВИТАС , Хаџи Милентијева 35, тел. 2434-236 (В, ППП ц)
ФИЋА, Марулићева 8, тел. 2451-554 (В, ППП 4ч)
КАСПЕР, Десанке Максимовић 17, тел. 3232-657 (В,ППП ц)
СВЕТИ САВА, Авалска 8, тел. 3830-630 (В, ППП 4ч)
БУБАМАРА, Тимочка 21, тел. 2837-068 (В, ППП ц)
ЧАРОЛИЈЕ – јасле, Кумановска 11, тел. 2433-649 (Ј)
ПАЛЧИЋ – јасле, Вукице Митровић 10, тел. 2433-126 (Ј)
ЗВОНЧИЋ – јасле, Симе Игуманова 16, тел. 2457-862 (Ј)
МАЗА – јасле, Петроградска 3, 2458-666 (Ј)
БОЛНИЧКЕ ГРУПЕ – Дечја универзитетска клиника (Тиршова 10)

Ј – јасле
В – вртић
ППП ц – целодневни припремни предшколски програм
ППП 4ч – четворочасовни припремни предшколски програм