Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Светозара Марковића 85а,
тел. 2683-487, 2682-278, факс: 3620-414
e-mail: office@centarbgd.org.rs
www.centarbgd.org.rs

В.д. директора: Јелена Гајић

Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју је почео са радом 1990. као социјална установа, која обезбеђује третман у оквиру дневног и стационарног смештаја, деци и омладини са различитим врстама поремећаја - оштећењем слуха, менталном ретардацијом и аутизмом.

У Центру је збринуто око 440 деце и омладине. Ангажовано је око 110 дефектолога различитих  усмерења - олигофренолога, сурдоаудиолога, логопеда, реедукатора психомоторике-радних терапеута и 6 професора физичког васпитања. Одлуку о пријему детета у Центар, доноси Стручан тим  Центра, који чине 6 психолога, 5 логопеда и 6 социјална радника, на челу са координатором тима.

Негу, општу и психијатријску здравствену заштиту обезбеђују лекар специјалиста неуропсихијатар, лекар опште праксе, 23 медицинске сестре и 68 неговатељица. У административно-техничкој служби је запослено 38 радника.

Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју установа је социјалне заштите, која у свом саставу данас има осам дневних боравака за децу и омладину са аутизмом и интелектуалним тешкоћама. Поред дневних боравака у саставу Центра постоје и Стационар за особе са аутизмом и Дом ученика са оштећењем слуха. Основна функција дневних боравака Центра је дневно збрињавање особа са ометеношћу у развоју уз пружање адекватног дефектолошког третмана, затим услуга исхране и превентивне здравствене заштите, као и већег укључења и партиципације у друштвене токове.

Оснивач Центра је Скупштина Града Београда, односно Градски секретаријат за социјалну заштиту.