Геронтолошки центар Београд – РЈ Дневни центри и клубови

Геронтолошки центар Београд – РЈ Дневни центри и клубови
Земун, Марије Бурсаћ 49
тел/факс 2698-089, 2699-895  
www.ugcb.rs

Управник: Мариа Марков
 
Радна јединица "Дневни центри и клубови" у оквиру Установе Геронтолошки центар Београд основана је од 9 клубова при београдским центрима за социјални рад 1982. године. Значај ванинституционалне заштите старих и потребе грађана за геронтолошким услугама условиле су проширење делокруга рада Пословне јединице, тако да је 1987. године формирана Служба помоћи у кући.
РЈ "Дневни центри и клубови" обједињује рад 24 дневна центра и клуба за старије на 16 београдских општина (Земун, Нови Београд, Стари град, Савски венац, Врачар, Палилула, Вождовац, Раковица, Чукарица, Младеновац, Сопот, Гроцка, Обреновац,  Лазаревац, Звездара и Барајево) као и Службу помоћи у кући, на територији 14 београдских општина (Врачар, Савски венац, Звездара, Чукарица, Стари град, Палилула, Нови Београд, Вождовац, Раковица, Земун, Младеновац, Сопот, Обреновац и Лазаревац).
У РЈ је запослено око 750 радника. Кроз све облике и садржаје рада у Радној јединици "Дневни центри и клубови" остварен је обухват од 9.322 корисника, од чега 6.459 регистрованих корисника у 24 клубa и преко 3.100 корисника помоћи у кући.

Корисницима дневних центара и клубова обезбеђује се:
- коришћење услуга дневног боравка:
а) клубови за одрасла и старија лица: услуга реверзибилног дневног боравка (исхране, прања веша и друге сервисне услуге) услуге социјалног рада, организовање слободног времена путем корисничких група у областима информативно-комуникационих, образовних, радно-окупационих, социјално-здравствених, културно-забавних, спортско-рекреативних активности,;
б) центар за дневни боравак одраслих и старијих лица: полудневни и целодневни континуирани дневни боравак у контролисаним условима, активности помоћи и подршке усмерене ка задовољавању основних потреба и осигурању безбедног и пријатног окружења корисника; активности усмерене ка развијању и очувању потенцијала корисника и активности  психосоцијалне и правне подршке.
-  коришћење услуга помоћи у кући: помоћ при обезбеђивању исхране, помоћ при одржавању личне хигијене, помоћ у одржавању хигијене одевних предмета, хигијене стана и загревању просторија, помоћ у задовољавању социјалних и културно-забавних потреба, посредовање у обезбеђивању различитих врста услуга;
Услуга помоћи у кући обезбеђује се лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне основне  животне потребе.
Помоћ у кући обезбеђује се кориснику по упуту Центра за социјални рад у трајању до два сата дневно радним даном, осим суботом и недељом, у трајању од три или пет дана у току недеље у складу са Одлуком о правима и услугама социјалне заштите града Београда.
Ванинституционална заштита старих има за циљ обезбеђење подршке и стварање широког спектра садржаја намењених старијим суграђанима за друштвену партиципацију, забаву, помоћ у свакодневици, стваралаштво, развој, заштиту за оне који су више рањиви, уз предвиђање и флексибилно реаговање на однос потреба и жеља старијих.
Дневни центри и клубови Геронтолошког центра Београд намењени су, првенствено, побољшању квалитета живота у старости и задовољавању различитих потреба: културно забавних, рекреативних, психолошких, образовних, радно стваралачких и других. Циљ је тзв. „рециклажа година“ и омогућавање вишегодишњег квалитетног и активног живота који се по стилу не разликује од живота који воде они који још не слове за старе.

Услуге које су у клубовима доступне члановима су:
- организовање дневног боравака;
- пружање сервисних услуга по приступачним ценама (исхрана, прање и сушење веша, коришћење купатила);
- освежавајући и топли напици по бенефицираним ценама;
- геронтолошко саветовалиште;
- простор за окупљање, креативно изражавање и промоцију стваралаштва старијих суграђана кроз образовне, радно-терапијске, културно-забавне, спортско-рекреативне и др активности;
- укључивање старијих у улози волонтера у све ативности клуба. 
Све активности у клубовма реализују се кроз различите видове груписања чланова:  дневна заједница – сви организовани индивидуални и колективни садржаји (услуге и активности), савет, секције за разноврсне активности, једнонаменски организациони одбори за сваку манифестацију посебно,  групе за курсеве (радионице итд.), различити облици груписања корисника свих центара у циљу реализације тематски одређених садржаја. Неке од стално постојећих група су:
- Пензионерско аматерско културно уметничко друштво у оквиру кога постоје секције за певање, фолклор и плес, драмско извођење, ликовно и књижевно стваралаштво.
- Отворена радионица удружене креативности (О`Рук) за неговање креативног ручног рада.
- Програми перманентног образовања кроз Креативно-едукативни центар.

Дневни центри и клубови:
e-mail: zivanovicv@ugcb.rs
„Вождовац II – Треће доба", Војводе Степе 280, 3988-163
„Врачар", Симе Игуманова 4, 2405-587
„Стари град I", Солунска 14, 2920-294
„Стари град II", Светогорска 14, 3234-962
„Палилула", Јабучка 11, 2783-348
„Савски венац I", Ломина 17, 2642-468
„Савски венац II", Булевар кнеза Александра Карађорђевића 29, 2668-899
„Савски венац III", Гаврила Принципа 44-а, 7620-847
„Др Михаило Ступар I", Генерал Жданова 32, 2676-886
„Др Михаило Ступар II", Др Ивана Рибара 8, 3189-718
„Др Михаило Ступар III", Зарије Вујошевића 74, 2146-455
„Др Михаило Ступар IV", Обреновачка бб, 2160-418
„Милева Марић Ајнштајн”, Милеве Марић Ајнштајн 44, 2275-120
„Сопот", Космајска 14, 8251-357
„Младеновац I", Јанка Катића 27, 8233-418
„Гроцка", Булевар ослобођења 57, 8500-377
„Лазаревац", Краља Петра I 25, 8121-897
„Обреновац", Вука Караџића 99, 8720-655
„Чукарица I", Милана Јовановића 8, 2510-212
„Треће доба - Калуђерица“, Краља Петра бб, Калуђерица, 062/8065-558
„Драгиша Ћирић”, Земун, Бежанијска 2, 3750-715
„Душан Ресавац”, Раковица, Славољуба Вуксановића 1, 3515-712
„Дринка Ћуковић”, Звездара, Булевар Краља Александра 265, 2425-688
„Обрен Страњаковић”, Барајево, Миодрага Вуковића 2, 8300-010

Служба помоћи у кући
e-mail: debeljevicv@ugcb.rs
Пунктови:
Општина Врачар, Ламартинова 47, 2434-337
Општина Звездара, Ламартинова 47, 3861-417, 2430-711
Општина Палилула, Јабучка  11, 2991-286
Општина Земун, Похорска 32, 6301-272
Општина Нови Београд, Марије Бурсаћ 49, 2606-270
Општина Стари град, Солунска 14, 2185-201, 3282-321
Општинa Савски венац, Гаврила Принципа 44а, 7614-593
Општинa Вождовац, Гаврила Принципа 44а, 7610-121
Општине Чукарица, Милана Јовановића 8, 2395-141
Општине Раковица, Милана Јовановића 8, 3670-740
Општине Младеновац и Сопот – Младеновац, Јанка Катића 27, 8233-315
Општина Обреновац, Вука Караџића 99, 8728-045
Општина Лазаревац, Краља Петра I 25, 8110-138