Туризам

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БЕОГРАДА
Француска 24, тел. 3625-060, факс 3061-414
www.tob.rs
e-mail: tobsekretarica@tob.rs

ТУРИСТИЧКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ТУРИСТИЧКE ОРГАНИЗАЦИЈE БЕОГРАДА
Кнез Михаилова 56  (у здању Библиотеке града Београда)
тел. 2635-622 и 2635-343
e-mail: bginfo.knezmihailova@tob.rs

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ
Чика Љубина 8,
тел. 6557-100,
www.srbija.travel
e-mail: office@serbia.travel

Туристичко информативни центар Трг републике
e-mail: info@serbia.travel

Туристичко информативни центар Авала
e-mail: info@serbia.travel

MИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 
Немањина 22-26, www.mtt.gov.rs

Сектор за туризам, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд,
тел. 011/3122-855, e-mail: turizam@mtt.gov.rs

Сектор туристичке инспекције, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд,
тел. 011/3139-676, Дежурни телефони: 011/3139-686; 064/89-33-091
e-mail: turisticka.inspekcija@mtt.gov.rs

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Кнеза Милоша 20, тел. 3642-600, www.privreda.gov.rs

YUТА - Пословно удружење туристичких агенција
Кондина 14, тел. 3228-687, факс 3224-137, www.yuta.rs

УДРУЖЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ВОДИЧА СРБИЈЕ
Дечанска 8а, тел. 3230-566,
е-mail: guides.serbia@gmail.com

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
27. марта 43-45, централа: 3227-241, www.beograd.rs
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs
Дежурна инспекција: 3222-262, 3309-760, 3309-762
Сектор за заштиту животне средине, водне и туристичке инспекције - тел: 3309-125
Одељење туристичке инспекције - тел: 3228-090

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА -  СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ 
Сектор за туризам и угоститељство
Београд, Краљице Марије бр.1/XVII спрат, www.beograd.rs
Тел: 715-7381, 715-7394, 715-7383 и 715-7374, 715 -7382
e-mail: privreda@beograd.gov.rs