Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима