Бројеви телефона за пријаву бесправне градње

 

Бројеви телефона грађевинске инспекције на које грађани могу пријавити случајеве бесправне градње на територији градских општина су:

 

 

Стари град - 011/3222-719
Врачар - 011/3081-555
Звездара - 011/3405-742
Земун - 011/3778-576; 3778-575
Нови Београд - 011/3106-872
Палилула - 011/3236-221; 064/8266-555
Савски венац - 011/2061-700; 064/8616-139
Вождовац - 011/2445-454
Чукарица - 063/258-008
Раковица - 011/3051-740
Барајево - 064/8756-029
Гроцка - 011/8501-162
Лазаревац - 011/8123-862; 064/8364-333
Младеновац - 011/8231-866
Обреновац - 011/8726-421
Сопот - 063/8396-100
Сурчин - 011/8443-768; 069/8637604