2. УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ (грађевинске дозволе, локацијске дозволе, употребе дозволе, извођење радова ...)