Стево Марушић

Члан Градског већа

Рођен је 1976. године. По занимању је мастер економиста.

Запослен је у Народној банци Србије.

Има положен стручни испит и поседује сертификат за службеника јавних набавки.

Учествовао у изради и реализацији више развојних пројеката из области социоекономског одрживог развоја Републике Србије.

Члан Главног и Извршног одбора Српске напредне странке.

Изабран је за члана Градског већа града Београда 24. априла 2014. године.