Нацрт одлуке о буџету града Београда за 2015. годину – капитални пројекти (члан 4)