Oдлука о усвајању почетног извештаја за установу културе „ Белеф центар” у ликвидацији