Јавни позив извођачима културног и артистичког програма – 2015. година

Јавни позив извођачима културног и артистичког програма – 2015. година

Комисија за разматрање захтева извођача културног и артистичког програма упутила је јавни позив за давање одобрења за извођење таквих програма на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу на територији града. Градска управа утврдила је правила о условима и поступку давања одобрења за извођење ових програма.

Заинтересовани подносе Секретаријату за културу у писаној форми захтев, који мора да садржи податке о извођачу, месту, времену и трајању програма, опис места са скицом површине на којој се програм изводи, као и кратак опис садржаја програма и елемената опреме.

Културни и артистички програми на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу могу се изводити у ограниченим временским интервалима, без надокнаде и употребе специјално саграђених објеката за те намене. Њих изводе улични забављачи, уметници и артисти и чине саставни део понуде града Београда. Право извођења програма имају појединци, групе и ансамбли.

Оцењивање програма се обавља једном у току године, приликом презентације уз манифестацију „Дани Београда” и пролећне програме у организацији Градске Управе града Београда, тако што сваки члан комисије додељује бодове у распону од нула до десет. По завршеном поступку оцењивања, комисија предлаже Секретаријату за културу одобрење за извођење програма. Комисија задржава право да одбије део предложених програма уколико програм није адекватан; или уколико нису испуњени услови из правила о условима и поступку давања одобрења за извођење ових програма; или уколико нису испуњени услови из јавног позива.

Право извођења програма у Кнез Михаиловој улици имају кандидати са најмање 8,5 бодова, у Скадарској улици кандидати са најмање осам бодова, на централним градским трговима кандидати са најмање седам бодова, у пролазима кандидати са најмање шест бодова, на трговима, у парковима и на зеленим површинама кандидати са најмање пет бодова, на Савском и Дунавским кеју кандидати који имају најмање 4,1 бод.

Туристичка организација Београда може да утврди распоред гостујућих група код „ДНК” чесме, на Тргу Николе Пашића, испред споменика кнезу Михаилу Обреновићу и у музичким павиљонима у Земуну и на Калемегдану, као и на платоу између Кнез Михаилове улице и Обилићевог венца.

Приликом извођења програма не смеју се угрожавати постојеће комуналне инсталације. Програм се не сме изводити непосредно у близини комуналне инфраструктуре, не сме бити онемогућен прилаз објектима, излози, улази, пролази не смеју бити заклоњени, извођачи могу примати добровољне прилоге. Помагала и реквизити за извођење програма могу да се користе само ако не угрожавају или не узнемиравају публику, гледаоце и локалне становнике на одређеној локацији, а посебно ако не угрожавају безбедност и омогућавају непрекидан проток свих учесника у саобраћају. Помагала и реквизити који се користе морају бити безбедни за руковање, док ангажовање животиња приликом извођења програма није дозвољено.

Није дозвољено ношење и употреба ватреног оружја, пиротехничких средстава, као ни постављање и изградња бина и гледалишта, и коришћење бубњева и гласних или високозвучих дрвених дувачких инструмената. Лимени дувачки инструменти могу се користити само са пригушивачем, наступ блех оркестара дозвољава се искључиво и једино у оквиру званичних манифестација које су пријавиле извођење ових наступа.

Приликом извођења програма дозвољена је употреба појачала до нивоа прописане буке, за мерење нивоа буке током извођења одговоран је сам извођач. Програми се могу одржавати од 10 до 22 сата (у насељеним зонама за звучне програме обавезна је пауза од 14 до 17 сати). На локацијама у центру града (Кнез Михаилова, Скадарска улица, централни градски тргови) појединачни програми могу трајати најдуже два сата.

Распоред извођења програма на локацијама биће објављиван на званичним интернет-странама града Београда и Туристичке организације Београда.