Нацрт одлуке о измени и допуни Одлуке о одређивању зона на територији града Београда