Нацрт одлуке о измени Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину,