Статут Града Београда

Статут града Београда („Службени лист града Београда”, број 39/08)

Одлука о промени Статута града Београда („Службени лист града Београда”, број 6/10)

Одлука о промени Статута града Београда („Службени лист града Београда”, број 23/13)

Одлука о промени Статута града Београда („Службени лист града Београда”, број 60/19)