четвртак, 8. септембар 2016.

„Беби сервис” постао привредно друштво, услуга још поузданија

Скупштина Града Београда на данашњој седници основала је Привредно друштво за чување и негу деце у породици „Беби сервис Београд” Д.О.О. Циљ ове одлуке је обезбеђивање поуздане и стручне услуге чувања и неге деце у породици. Градска секретарка за образовање и дечју заштиту Снежана Ђурић је подсетила да „Беби сервис” као услуга у Београду функционише од 1988. године и то у оквиру предшколске установе Стари град.

–    Оснивање привредног друштва резултат је бројних законских промена које су настале у међувремену. Статус је промењен и због тога да би услуга била функционалнија, успешнија и доступнија родитељима. Нови статус омогућава и запошљавање стручних сарадника, што ће се и радити посредством Националне службе за запошљавање. Већи број запослених значи и већи обухват деце којима ће се пружати ова услуга – навела је Снежана Ђурић. На седници је донето и решење о именовању Скупштине овог привредног друштва.

Прихваћена је и информација о пословању ЈП „Сава Центар”, као и закључак о преносу акција у власништву Града Београда у ПКБ-у на Републику Србију. Очекује се формирање комисије која ће извршити пресек стања пословања ЈП „Сава центар” и предложити одређене мере како би се стање у овом предузећу стабилизовало, укључујући и планове за реконструкцију објекта. Очекује се да извештај о томе буде поднет скупштини до краја текућег месеца. Стабилно пословање ЈП „Сава центар” у интересу је не само Града Београда већ и београдске привреде јер би имало позитивне ефекте на туризам, угоститељство и друго.

Скупштина Града Београда изменила је и одлуку о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд и донела одлуке о промени оснивачких аката Завода за биоциде и медицинску екологију и СРЦ „Пионирски град”. Дата је сагласност и на измене статута четири јавна предузећа.