Секретаријат за јавне приходе

Трг Николе Пашића 6, тел. 3216-497
Секретаријат за јавне приходе
sjpbeograd@beograd.gov.rs

Виолета Нићифоровић, секретар
Слободан Спасеновић, в.д. подсекретар

Надлежности Секретаријата
Секретаријат обавља послове који се односе на: утврђивање, контролу и наплату изворних јавних прихода буџета Града и буџета градских општина за које је надлежан у складу са прописима  и на процену тржишне вредности непокретности у  складу са Законом о јавној својини, у поступцима принудне наплате пореског дуга, као и процену непокретности које су у својини града Београда.

Послови утврђивања, контроле и наплате годишњег пореза на имовину, локалних комуналних такси, накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и других изворних јавних прихода за које је Секретаријат надлежан у складу са посебним прописом, врше се у оквиру одељења на подручју свих градских општина.

Одељења за подручја градских општина раде са странкама сваког радног дана од 8 до 14, а средом од 8 до 18.30 часова.

У згради на Тргу Николе Пашића бр. 6 обављају се послови координације рада одељења за подручја градских општина, пореског рачуноводства, редовне и принудне наплате, подношењa захтева за покретање пореско прекршајног поступка, процене тржишне вредности непокретности.

Адресе одељења за подручја градских општина:
Барајево, Светосавска 2, тел. 8302-637, ujpbarajevo@beograd.gov.rs
Вождовац, Устаничка 53, тел. 777-3005, 777-3004, 777-3003, 777-3002, ujpvozdovac@beograd.gov.rs
Врачар, Његошева 77, тел. 3081-415; 3081-416; 3081-417; 3081-418 и 3081-521, ujpvracar@beograd.gov.rs
Гроцка, Бул. ослобођења 39, тел. 8501-533; 85 01 312 локал 244,327 и 128, 011/85 00 675, ujpgrocka@beograd.gov.rs
Звездара, Булевар краља Александра 261: 657-6801, 657-6802, 657-6803, 657-6804, 657-6806, 657-6809, 657-6811, 657-6813 и 657-6817, ujpzvezdara@beograd.gov.rs
Земун, Магистратски трг 1, тел. 3778-629; 3778-631; 3778-634; 3778-635; 3778-636, ujpzemun@beograd.gov.rs
Лазаревац, Карађорђева 42, тел. 6960-206, 8126-502, 8123-707 ujplazarevac@beograd.gov.rs
Младеновац, Краља Петра Првог 217, тел. 7740-659, ujpmladenovac@beograd.gov.rs
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, тел. 3106 -839; 3106-836, ujpnovibeograd@beograd.gov.rs
Обреновац, Милоша Обреновића 124, тел. 8721-281; 8721-022, ujpobrenovac@beograd.gov.rs
Палилула, Илије Гарашанина бр. 5, тел. 745-3496, 745-3483, 745-3495, 745-3484, 745-3492 и 745-3485. ujppalilula@beograd.gov.rs
Раковица, Мишка Крањца 12, 657-6855, 657-6857 i 657-6861, ujprakovica@beograd.gov.rs
Савски венац, Кнеза Милоша 69, тел. 2061-763; 2061-901, 2061-902 и 2061-903, ujpsavskivenac@beograd.gov.rs
Сопот, Космајски трг 5, тел. 2834-012; 2834-013 и 8251-211 локал 136, ujpsopot@beograd.gov.rs
Стари град, Македонска 42, тел. 6103-551, 6103-552, 6103-557, 6103-558 и 6103-559, ujpstarigrad@beograd.gov.rs
Сурчин, Војвођанска 108а, тел. 6103-545; 6103-546, ujpsurcin@beograd.gov.rs
Чукарица, Љешка 11, тел. 3052-420; 3052-421; 3052-422; 3052-423; 3052-427, ujpcukarica@beograd.gov.rs

  
  Корисни линкови