Приступ изворима финансирања у функцији развоја извозника – предузетника