понедељак, 9. април 2018.

Весић: Почиње израда идејног пројекта моста код Аде Хује што је први корак ка његовој изградњи

Градски менаџер Горан Весић изјавио је данас да је донета Одлука о избору најповољнијег понуђача за израду идејног пројекта са студијом оправданости за изградњу моста на Дунаву код Аде Хује. 

– Израда идејног пројекта, која ће трајати 380 дана, први је корак ка изградњи моста код Аде Хује, што значи да ћемо ми средином наредне године бити спремни да расписујемо тендер за пројектовање, финансирање и изградњу овог моста према правилима Међународног савеза инжењера консултаната – рекао је Весић. 

Посао за израду идејног пројекта моста код Аде Хује добила је група понуђача коју чине пројектантске фирме из Београда, Марибора и Новог Сада. 

– Тачну цену моста код Аде Хује знаћемо по завршетку израде идејног пројекта, а прелиминарне процене су да ће он коштати неколико пута мање од Моста на Ади. При том не заборавимо да је мост код Аде Хује на Дунаву, који је већа и шира река од Саве преко које је играђен Мост на Ади – рекао је Весић.

Он је додао да је мост преко Дунава код Адe Хује важан за развој Београда јер ће се налазити на саобраћајници Спољна магистрална тангента (СМТ) која треба да повеже три уводна правца у град и то: Панчевачки пут, Булевар краља Александра (Смедеревски пут) и ауто-пут Е–75. 

– Мост код Аде Хује свакако је најзахтевнији подухват који ћемо имати на изградњи СМТ-а – поручио је Весић.

Почетак основне трасе саобраћајнице СМТ и моста, који је предмет израде идејног пројекта, налази се на укрштају Панчевачког пута и недавно изграђене саобраћајнице Северна тангента, у оквиру денивелисане раскрснице типа детелина. Од укрштаја са Панчевачким путем траса се пружа ка Дунаву и одмах се издиже на конструкцију, што је последица захтева за високом нивелетом ради прелаза преко Панчевачког пута и Дунава. Траса моста прелази преко Аде Хује и остварује везу са Вишњичком улицом, а даље и са Сланачким путем.

Према до сада урађеној техничкој документацији (генерални пројекти), прелазак са банатске на београдску страну омогућен је са четири повезане мостовске конструкције, укупне дужине 3.327 метара и ширине 30 метара.