петак, 9. новембар 2018.

Уплата четвртог квартала годишњег пореза на имовину за ову годину

Порески обвезници – физичка лица, предузетници и правна лица имају до 14. новембра рок за уплату обавезе за четврти квартал годишњег пореза на имовину за текућу годину, саопштено је из Секретаријата за јавне приходе.

Редовним и благовременим измиривањем пореза, обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању. 

За све потребне информације, обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе, који врше пријем странака сваког радног дана од 8 до 14 часова, изузев среде, када je пријем странака од 8 до 18.30 часова.