недеља, 11. новембар 2018.

Седница Скупштине града заказана за среду, 14. новембар

Председник Скупштине Београда Никола Никодијевић заказао је за среду, 14. новембар, осму седницу Скупштине града.

На дневном реду седнице наћи ће се Предлог одлуке о отпису потраживањa доспелих на дан 31. децембра 2016. године, по основу неизмирених потраживања за станове солидарности Града Београда према привредном друштву „Галеника” а.д. из Београда.

Одборници ће одлучивати и о Предлогу одлуке о постављању система јавних бицикала на територији града Београда, Предлогу одлуке о изменама Одлуке о Градској управи Града Београда, као и о Предлогу одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градском правобранилаштву Града Београда.

На дневном реду је и Предлог детаљне регулације за део Блока 65 у општини Нови Београд, Предлог плана детаљне регулације блока између улица Војводе Степе, Отокара Кершованија, Билећке и Генерала Рашића на Вождовцу, Предлог плана детаљне регулације комерцијалне зоне уз Ибарску магистралу, као и неколико предлога одлука о изради планова детаљне регулације.

Одборници ће по скраћеном поступку одлучивати о предлозима решења о разрешењу и именовању чланова управних и надзорних одбора у једном броју предузећа и установа чији је оснивач Град Београд, као и о предлозима решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју основних и средњих школа на територији града Београда.