среда, 14. новембар 2018.

Усвојени важни плански документи

Скупштина Града Београда на данашњој седници донела је три плана детаљне регулације и усвојила одлуке о изради, измени и допуни још четири плана. Усвојени су планови детаљне регулације за део новобеоградског Блока 65, затим за блок између улица Војводе Степе, Отокара Кершованија, Билећке и Генерала Рашића на Вождовцу, као и за комерцијалну зону уз Ибарску магистралу, јужно од раскрснице са Обилазницом у Раковици.

Како је образложила Светлана Јовичинац из Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, за све планове спроведена је сва законом предвиђена процедура. Првим планом обухваћена је површина од око девет хектара, а планирана је градња објеката у функцији становања и пословања. Предвиђена је градња и комерцијалних објеката. Специфичност је што се на овој локацији налази и хангар старог аеродрома који је објекат културе. Дати су услови за његову санацију, адаптацију и реконструкцију. Такође, на овој локацији планирани су и објекти за обезбеђивање депанданса комбиноване дечје установе.  

Кад је реч о другом плану, локација је важна са урбанистичког аспекта, а објекат који ће се градити је намењен махом за становање. Према важећој планској документацији, реализација овог блока започета је у претходном периоду, а планом се унапређује то решење.

Трећим планом се уређује привредно-комерцијална зона уз Ибарску магистралу, и како је истакла Светлана Јовичинац, овај простор се први пут плански разрађује. Планом је обухваћена површина од око 260.000 квадратних метара, а очекује се да ће се отворити око 2.000 нових радних места.

Планови који ће се тек радити тичу се становања, мешовитих градских центара и инфраструктуре.