Обавештење за кориснике права на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима

Секретаријат за социјалну заштиту Градске управе града Београда је у сарадњи са ЈКП „Паркинг сервис” до 15. маја 2022. године продужио рок важења инвалидске паркинг карте издате у ЈКП „Паркинг сервис” на основу решења Секретаријата за социјалну заштиту за календарску 2020. и 2021. годину свим корисницима права на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима на територији града Београда у складу са Правилником о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима („Службени лист града Београда”, бр. 104/2014, 2/2016, 19/2016 ,123/18 и 133/21).