уторак, 12. март 2019.

Реконструкција и рестаурација споменика „Победник”

Завод за заштиту споменика културе Града Београда подсећа да је у току прошле године извршио увид у стање споменика „Победник”, као и мапирање оштећења камене облоге и бронзане скулптуре, детаљно мерење и 3Д ласерско скенирање. Увидом у стање установљено је да су оштећења драстично погоршана у односу на 2016. годину када је последњи пут вршена опсервација. На основу ових и свих претходних испитивања, Завод је у сарадњи са Грађевинским факултетом Универзитета у Београду урадио пројекат реконструкције и рестаурације споменика „Победник”. Радови на пројекту реконструкције и рестаурације започеће по добијању средстава од Града Београда, саопштено је из овог завода.

Пројекат реконструкције подразумева статичку санацију, рестаурације каменог постамента и бронзане скулптуре споменика, док је предвиђени временски оквир за извођење радова шест месеци након спровођења поступка јавне набавке. 

Током 2016. године, редовним осматрањем констатовано је прилично оштећење на споменику. Тим поводом затражено је мишљење експертског тима Грађевинског факултета Универзитета у Београду о статичком стању споменика са предлогом потребних мера заштите, у коме је наведено да је споменик „Победник” нагнут 30 центиметара у односу на вертикалну осу, да нагињање споменика представља процес који и даље траје. Ради се о релативно спором процесу који не показује знаке смиривања и заустављања, а у периоду од 35 година, за који постоје подаци, хоризонтално померање на висини постоља фигуре се повећало за 30 одсто. Анализа је показала да претходни радови из 1996. године на санацији споменика утискивањем „мега” шипова нису дали резултате. 

За време од 91 године, од како је споменик постављен, рађено је само чишћење споменика од графита и запрљности и попуњавање пукотина и спојница камене облоге.