петак, 22. новембар 2019.

Весић: Системски решавамо одржавање подземних пролаза у граду

Заменик градоначелника Београда Горан Весић рекао је гостујући на „Студију Б” да је у току јавно-приватно партнерство за постављање око 200 билборда у граду, те да ће једна од обавеза концесионара који буде добио посао бити да комплетно уреди подземне пролазе и да их одржава, а за узврат ће добити право да тамо користи огласни простор.

– Сада ћемо преко концесионара то решити, мислим да је средином децембра отварање понуда и онај ко буде победио, има обавезу да уреди и одржава све подземне пролазе – навео је Весић.

Према његовим речима, на тај начин ће ова област бити системски решена.

– Тако ћемо коначно имати некога ко ће одржавати све у подземним пролазима, од тоалета до покретних степеница, апсолутно све. То је решење које смо нашли јер другачије не може да се реши. Нажалост, у неким деловима подземних пролаза цури вода, тако је у онима код Сајма својевремено било великих проблема, а неки су у међувремену претворени у мини тржне центре – појаснио је Весић.

Како је навео, концесионару ће припадати огласна места у пролазима, град не треба да издаје та места, већ пословне просторе и треба да се бави комуналном делатношћу.

Весић је нагласио да је Град Београд преузео низ надлежности општина, те је сада њихов буџет због ових уштеда већи за око 1,2 милијарде динара. 

– Град је изменом статута преузео неке надлежности општина. Преузели смо јавну расвету, па сада оне имају велике уштеде, преузели смо инвестиционо одржавање вртића,  као и превоз деце са посебним потребама. На тај начин општинама је остало више средстава, па ће моћи да потроше за, између осталог, уређење фасада, што је сада њихова нова надлежност, те за друге намене попут монтажних гаража и других питања важних за живот грађана.

Весић је истaкao дa сe уjeднo рeшaвa и питaњe грaфитa и да је кoмплeтна нaдлeжнoст у вези са тим прешла нa „Грaдску чистoћу”.

– „Градска чистоћа” je дoбилa искључивo прaвo на чишћење графита, те ће у нaрeднoм пeриoду нaбaвити oпрeму како би пoчeла са чишћeњeм грaдa. Тo нeћe бити сaмo чишћeњe грaфитa јер смо сада смо прoмeнили и рeгулaтиву, па истoврeмeнo кaда сe oчисте грaфити, стaвиће се aнтигрaфит бoja и нa тaj нaчин спрeчити писaњe нoвих грaфитa – рекао је Весић и додао да ће јавна расвета од 1. јануара добити све стубове од ЕПС-а, јер они не припадају Граду Београду, већ само светиљке.

Он је истакао да ће по Закону о енергетици Град Београд добити стубове и онда ће почети да решава проблеме у вези са налепљеним рекламним материјалом. 

– Наша јавна расвета добила је налог да ангажује фирму која ће чистити стубове јавне расвете и на тај начин ћемо решити проблем са налепницама које се лепе по њима. Стубови ће бити премазивани бојом која ће онемогућавати лепљење и надам се да ће се најзад увести казне за оне који их лепе како би се рекламирали – закључио је Весић.