петак, 22. новембар 2019.

Додатни радови на бедему код Јакшићеве куле

ЈП „Београдска тврђава” наставиће конзерваторско-рестаураторске радове на делу бедема код Јакшићеве куле (Фаза 2 полубастиона III Источног фронта Београдске тврђаве), саопштено је из овог предузећа.

За време радова предвиђених пројектом уочено је да су неопхподни и додатни радови, како би се обезбедила статичка стабилност зида и решио проблем прикупљања и правилног одвођења воде, јер је овај део бедема у лошијем стању него што је пројектом било процењено.

Радови ће бити настављени након спроведеног поступка уговарања вишка, накнадних и непредвиђених радова, у складу са Законом о јавним набавкама.