понедељак, 2. децембар 2019.

Установе социјалне заштите спремне за зиму

Установе социјалне заштите, Прихватилиште за одрасла и стара лица и Прихватилиште за децу Београда, спремно дочекују најављене ниске темперетуре и снежне падавине.

Градска секретарка за социјалну заштиту Наташа Станисављевић истакла је да тренутно у Прихватилишту за децу борави 38 деце, а да ће уколико буде потребе, сва деца којима је потребна помоћ добити неопходну подршку, заштиту и смештај.

– Када говоримо о Прихватилишту за стара и одрасла лица, тренутно у истом борави 107 корисника, а током дана планирана су три пријема. Свако лице које се из различитих разлога затекне на улици у стању хитне социјалне потребе биће адекватно збринуто, биће му обезбеђен смештај, храна, одећа  и одговарајућа нега. Наш посао је да бринемо о сваком човеку, поготово када се ради о социјално угроженим лицима попут корисника у прихватилиштима. Припремили смо се за хладно време набавком велике количине обуће, одеће и помоћних лежајева – рекла је Наташа Станисављевић.

Секретаријат за социјалну заштиту, у складу са својим надлежностима, а имајући у виду најаву неповољних временских прилика и све нижих темепретура у наредним данима, предузео је све неопходне мере како би на адекватан начин одговорио на потребе угроженог становништва. Смештајни капацитет установе током зимског периода је попуњен, а због повећаног броја захтева, установа врши пријем и збрињавање корисника континуирано током 24 часа.