среда, 1. април 2020.

Саопштење у вези са уплатом новчаних донација Граду Београду

Имајући на уму велик број позива и предлога за уплату новчаних донација за борбу против COVID-19, Град Београд обавестио је све заинтересоване о начину уплате новчаних донација као облика помоћи у борби против епидемије изазване вирусом SARS-CoV-2.

Уплате новчаних донација могу се вршити према следећим инструкцијама:

Град Београд – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
840-744141843-14
по моделу 97
позив на број одобрења 85-501-21.

Како је наведено из Секретаријата за финансије, донатор новчаних средстава нема никаквих пореских нити других обавеза.