недеља, 26. април 2020.

Инструкција за рад теретана и фитнес-клубова у примени мера превенције, спречавање ширења и смањење ризика болести COVID-19 у области рекреативног спорта

Одлуком Републичког кризног штаба од понедељка, 27. априла, поново ће почети да раде фитнес-клубови и теретане. Објекти овог типа ће бити на располагању корисницима, који ће, као и запослени, морати да испоштују правила понашања и процедуре које су на снази током епидемије вируса корона.

Инструкције за рад теретана и фитнес-клубова су следеће:

1. На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и кориснике услуга клуба, као и Правилник о понашању запослених и корисника фитнес-клубова о безбедној употреби опреме и реквизита Савеза за рекреацију и фитнес.

2. На улазу у клуб мора бити инсталирана дезо баријера.

3. Приликом отварања и затварања клуба, односно на почетку и крају радног дана добро проветрити све просторије и дезинфиковати све радне површине, опрему, справе и друге реквизите за вежбање, као и под клуба. У току радног дана што ћешће проветравати све просторије.

4. Приликом сваког уласка запослених, односно уласка корисника, мора се вршити дезинфекција руку са препаратом на бази 70% алкохола.

5. Сви запослени морају ностити личну заштитну опрему, односно заштитну маску и заштитне рукавице током целокупног радног времена.

6. Корисници услуга морају користити сопствене пешкире и друга средства личне хигијене.

7. Корисници услуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга клуба телефоном, мобилним телефоном или електронском поштом.

8. Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе-кухиње, свлачионице, туш-кабине и слично, могуће је само уколико постоји могућност да се након сваког коришћења изврши дезинфекција те просторије.

9. Распоред опреме, справа и других реквизита за вежбање, односно организација вежбања мора бити таква да у сваком моменту између вежбача буде физичка удаљеност од најмање два метра (10 метара квадратних по вежбачу).

10. Опрема, справе и реквизити за вежбање морају се дезинфиковати након сваке употребе.

11. У случају сумње да неко од запослених има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање), одговорно лице клуба дужно је да без одлагања удаљи запосленог из просторија клуба, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – „ковид амбуланти”.

12. У случају да неко од корисника услуга има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање), запослени и/или одговорно лице клуба дужни су да упозоре корисника и да га замоле да напусти просторије клуба, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – „ковид амбуланти”.