недеља, 26. април 2020.

Инструкција за рад козметичких и фризерских салона у примени мера превенције, спречавање ширења и смањење ризика болести COVID-19

Одлуком Републичког кризног штаба од понедељка, 27. априла, поново ће почети да раде козметички и фризерски салони. Објекти овог типа ће бити на располагању корисницима, који ће, као и запослени, морати да испоштују правила понашања и процедуре које су на снази током епидемије вируса корона.

1. На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и кориснике услуга (ношење заштитне опреме, физичка дистанца, обавезна дезинфекцијa руку приликом уласка у салон, обавезна дезинфекција обуће при уласку у салон).

2. На улазу у салон мора бити инсталирана дезо баријера (подметач натопљен дезинфекционим средством – хлорним препаратима, препаратима на бази алкохола, са минимално 70% алкохола, или другим дезинфекционим средством).

3. Приликом отварања и затварања салона, добро проветрити све просторије и дезинфиковати све радне површине, као и под салона. У току радног дана што чешће проветравати све просторије.

4. Приликом сваког уласка запослених или корисника мора се вршити дезинфекција руку са препаратом, са минимално 70% алкохола.

5. Корисници услуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга салона телефоном, мобилним телефоном или електронском поштом.

6. У салону може боравити ограничен број корисника, тако да раздаљина између два корисника буде минимум два метра (користити сваку другу столицу и слично).

7. Приликом рада са корисницима обавезно је ношење заштитне маске и рукавица.

8. Приликом пружања услуга хигијенске неге и улепшавања лица и тела, као и немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже, одговорна лица салона дужна су да обезбеде да се те услуге пружају под условима и на начин којим се спречава појава и преношење болести, а уколико то није могуће, да такве услуге не пружају.

8. Све радне површине, опрема и средства за рад, нарочито оне који се непосредно користе на кориснику (чешљеви, пешкири, маказе, кревети, инструменти у козметичким салонима) морају бити обавезно дезинфиковани након сваке употребе. По могућству користити једнократну папирну или пластичну галантерију, а уколико се користи галантерија од тканине (пешкир, заштитни огртачи за кориснике и слично), обавезно их користити само за једног корисника.

9. Отпадни материјал који настане у раду салона покупити и ставити у једну кесу за ђубре коју треба добро завезати, па ставити у још једну кесу и одложити на предвиђено место.

10. Употребљене пешкире и другу текстилну галантерију одложити у посебно одређену кесу, те их на крају радног дана опрати у машини за веш са коришћењем прашка за веш на високој температури.

11. Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе-кухиње, собе за пресвлачење, туш-кабине, купатила, ве-це и слично, могуће је само уколико постоји могућност да се након сваког појединачног коришћења изврши дезинфекција те просторије.

12. Радне површине, столице и столови који се не користе морају се често дезинфиковати, минимум једном у току радног дана.

13. Цео простор салона, са свим пратећим просторијама, мора свакодневно бити дезинфикован након завршетка рада салона.

14. У случају сумње да неко од запослених има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање), одговорно лице салона дужно је да без одлагања удаљи запосленог из просторија салона, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – „ковид амбуланти”.

15. У случају да неко од корисника услуга има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање), запослени и/или одговорно лице салона дужни су да упозоре корисника и да га замоле да напусти просторије салона, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – „ковид амбуланти”.