четвртак, 7. мај 2020.

Изградња две пасареле на Авали за очување њеног животињског света

У оквиру реализације пројекта „УРБфорДАН” предвиђена је изградња две пасареле за прелазак животиња на Авали, саопштено је из Секретаријата за заштиту животне средине.

Једна пасарела ће бити позиционирана код азила за псе, уз Kрагујевачки пут, а друга у близини Kраљеве чесме, како би животиње лакше долазиле до хране.

Прелаз за дивље животиње – екодукт је специјализован објекат и алтернативан прелаз преко великих путних и других саобраћајница или испод њих, у пределима заштићене природе.

Изградња две пасареле за прелазак животња на Авали требала би да послужи као пример и мотивација да се широм Србије реализују сличне идеје које ће допринети заштити и опстанку бројних животињских врста на нашим просторима.