петак, 22. мај 2020.

Повећање броја возила на основу снимања на терену

На територији града Београда повећаће се број возила на линијама на којима се на основу снимања утврди попуњеност возила преко 60 посто понуђеног капацитета возила, саопштено је из Секретаријата за јавни превоз.

Запослени Секретаријата за јавни превоз и ЈКП ГСП „Београд” од 8. маја врше праћење и снимање попуњености возила у јавном линијском превозу путника.

На основу анализе добијених података, 13., 20. и 21. маја, извршено је повећање броја возила. Додатних 79 возила је укључено на градским линијама и 8 додатних возила на приградским и локалним линијама, у преподневном и поподневном вршном периоду.

Од 25. маја биће извршено и повећање броја возила на линијама 16, 17, 18, 23, 25, 35, 37, 45, 46, 59, 74, 77, 78, 88, 95, 309, 511, 531, 551 и 604.

На приградским и локалним линијама биће обављено повећање броја возила на линији 410 (Сопот– Ђуринци – Младеновац).

Секретаријат за јавни превоз ће наставити да прати градске, приградске и локалне линије, као и да благовремено реагује у складу са добијеним подацима, а све у циљу заштите здравља путника.