уторак, 30. јун 2020.

Тендер за пројектовање последње деонице водовода „Макиш – Младеновац”

Заменик градоначелника Београда Горан Весић изјавио је да је Град Београд објавио јавну набавку за пројектовање VI и VII етапе регионалног водовода „Макиш – Младеновац”, израду пројеката свих објеката и мреже потребних за прикључење насеља на подручју јужног дела Гроцке, као и за пројекат резервоара у Младеновцу запремине 10.000 кубних метара.

– Вредност набавке је скоро милион евра, а пројектант ће у року од девет месеци израдити пројектну документацију потребну за добијање грађевинске дозволе за изградњу VI етапе у дужини од скоро 10 километара – рекао је Весић и додао да ће пројектант израдити пројекте за добијање грађевинске дозволе за изградњу прикључка за насеља Дражањ, Умчари, Пударци и Камендол, укупне дужине скоро 19 километара, са три резервоара, две црпне станице и једном прекидном комором.

Како се израда пројеката за грађевинске дозволе буде приводила крају следеће године, тада ће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписати јавну набавку за извођење радова, да би се на пролеће 2023. године завршила изградња VI етапе са свим прикључцима за сва насеља јужног дела Гроцке. Процењена вредност за извођење ових радова је око три милијарде динара.

Техничка документација за последњу, VII етапу, садашњим тендером биће урађена на нивоу идејног решења и идејног пројекта са студијом оправданости, после чега ће бити планиран тендер за извођачку документацију и изградњу последње етапе и резервоара у Младеновцу.

Весић је рекао да ће Град Београд изградњом регионалног водовода „Макиш – Младеновац” коначно снабдети градском водом своје општине Гроцку, Сопот и Младеновац.

– Већ до краја наредне године водом са Макиша снабдеваћемо Гроцку, Врчин и Ритопек – рекао је Весић и додао да је систем водоснабдевања „Макиш – Младеновац” заснован на снабдевању водом из постројења за прераду воде „Макиш”, из којег се снабдевају насеља подавалског подручја, највећи број насеља општине Гроцка и сва насеља у општинама Сопот и Младеновац.